Lejebetingelser

Læs vores betingelser og vilkår

Lejebetingelser

Det skal du vide

Leje og leveringsbetingelser

Betaling: Ved bestilling betales DKK 3.000 i depositum. Senest 7 dage før festen afholdes, skal restbeløbet være overført. Ved annullering af reservationen indtil 30 dage før lejemålets ikrafttræden refunderes 50% af depositum. Ved annullering mindre end 30 dage før lejemålets ikrafttræden bliver depositum ikke refunderet. Ved annullering mindre end 7 dage før lejemålets ikrafttræden har udlejer krav på fulde beløb, medmindre det lykkedes at udleje det afbestilte materiel til anden side. Udlejer forbeholder sig ret til at aflyse en udlejning i tilfælde af strejke, orkan, krig, brand, ulykkestilfælde eller anden force majeure, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet. Levering af materiellet udsættes uden ansvar for udlejer, så længe den pågældende tilstand vedvarer.

Ansvar

Hvis lejer ikke inden 12 timer efter levering og inden ibrugtagen af det lejede materiel rapporterer fejl og mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri tilstand, hvorved lejer har ansvar som efterfølgende beskrevet. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Ansvar over for offentlige myndigheder påhviler alene lejer. Lejer er ansvarlig for, at det lejede er forsikret mod tyveri og hærværk i hele lejeperioden.

Teltleje

Udlejer har intet ansvar over for nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets opsætningsareal. Inden opsætning af telt påhviler det lejer, evt. i samråd med udlejer, at kontrollere, at teltet kan være på arealet. Teltpladsen skal være jævn og ryddet for affald, glasskår, hundeekskrementer og lignende. Jordbunden skal være af en beskaffenhed, så teltpløkker ikke kan gå løs. Lejeperioden udgør minimum 3 dage, såfremt andet ikke er aftalt. Udover dette tidsrum pålægges der ekstra tillæg pr. påbegyndt dag. Såfremt opstilling af det lejede materiale kræver specielle tilladelser fra offentlige instanser, påhviler det lejer at fremskaffe sådanne tilladelser. Udlejer kan dog være behjælpelig. Det påhviler lejer at sørge for, at teltet er forsvarligt lukket efter brug. Vinduer i teltet placeres efter ønske. Der må ikke påsættes tape eller lignende på teltdugen. Hvis dette konstateres, vil fjernelse og rengøring ske for lejers regning til udlejers gældende timepris. I den udstrækning, hvor fjernelse og rengøring ikke kan udbedre skaden, vil lejer blive påkrævet erstatning til materialets nypris. Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller tæt op af teltet. Opstilling/ nedtagning må kun foretages, når personale fra udlejer er til stede eller efter aftale. Teltet skal være ryddet ved afhentning. Lejer sørger selv for opsætning/ nedtagning af borde, stole m.m.

Borde, stole, funfood-maskiner m.m må ikke udsættes for fugt, og der må ikke benyttes klister eller lignende på de leverede effekter. Hvis dette konstateres, vil fjernelse og rengøring ske for lejers regning til udlejers gældende timepris. I den udstrækning, hvor fjernelse og rengøring ikke kan udbedre skaden, vil lejer blive påkrævet erstatning til materialets nypris. Fadølsanlæg samt spildbakke rengøres efter brug. Slushice- og softice- maskiner skylles igennem med varmt vand og aftørres udenpå. Borde og stole aftørres efter brug. Service skylles af og rengøres af udlejer.

Oppustelige forlystelser m.m.: Sko/støvler må under ingen omstændigheder benyttes under ophold/leg på hoppeaktivitet og lignende. Der må ikke indtages nogen form for føde eller drikkevarer under ophold på hoppeaktiviteter og lignende. Hoppeborge og lignende må ikke benyttes i regnvejr. Ved regn/byger skal pumpen straks slukkes, og aktiviteten tildækkes omgående med den ekstra presenning. Såfremt hoppeborg og lignende er våd ved afhentning, pålægges et gebyr på 500 kr. til tørring. Lejer er 100% ansvarlig for al færden og leg på hoppeaktiviteter og lignende.

Levering

Vi leverer efter aftale de bestilte effekter til hoveddør/gadeplan, dog max 10m fra bilen. Der påregnes 15 min til af- og pålæsning, dog ikke til telt. Udover dette tidsrum påregnes timebetaling pr. påbegyndt time.

Erstatning

Udlejer er ikke erstatningspligtig, hvis kørsel med køretøjer giver ødelagte fliser eller andre skader, der kan opstå i forbindelse med levering og afhentning. Manglende eller beskadigede effekter erstattes af lejer til gældende dagspris.

Betaling

Denne skal ske ved bankoverførsel til følgende kontonummer:
Reg. nr.: 6140
Kontonummer: 0004143150
Møns Bank

Holdet bag

Mød os

Din assistance til festen

Vi står klar til at hjælpe!

Kristian Formann

Indehaver
"En god fest for mig er en intim stemning, hvor alt spiller maks."

Jeg har siden første dag i Event & Fest været en medspiller, som sørger for at danne de helt rigtige rammer for dit arrangement, så du intet skal tænke på - og alt spiller maks.

Brian Formann

Indehaver
"En god fest for mig er, når kvalitet er i højsædet og service i top."

Siden 1988, hvor det hele startede, har jeg hjulpet et utal af fester med at skabe den helt rigtige stemning. En fest er ikke blot en fest, men en tillidssag - fra kunden skriver første gang, til vi har sat op og skabt rammerne.

Udfyld formularen & få et uforpligtende tilbud

Vi glæder os til at skulle levere til jeres næste fest! Vor gode service sikrer, at jeres næste fest bliver en succes.